ergonómia és munka- és eszközvédelem

az ipari fejlettség és teljesítmény orientáció fokmérője

 

 

Miért fontos a munkahelyi biztonság?

a munkavédelmen túl

Mielőtt megadnánk a választ a kérdésre, sok fogalmat kell tisztázni a teljes érthetőséghez! Az alapfogalmak ismerete persze nem feltétlen elég a munkahelyi biztonság és egészségvédelem optimális kialakításához, de ismeretük segíthet a problémakör megértéséhez.

AZ ERGONÓMIA FOGALMA

K. F. M. Murrell

„Az ergonómia az ember és munkakörnyezete kölcsönhatásának tudományos tanulmányozása. A munkakörnyezet nem csupán a dolgozót körülvevő fizikai környezeti tényezőket jelenti, hanem a munkavégzés során használt eszközöket, anyagokat, továbbá a munkamódszert, a munka szervezetét, akár egyéni, akár csoporton belül végzett munkáról van szó. Mindezek kapcsolatban vannak magával az emberrel: a képességeivel, a lehetőségeivel és a korlátaival.”
 

Mark S. Sanders és Ernest J. McCormick

„A Human Factors (ergonómia) feltárja és alkalmazza mindazokat az ismereteket az emberi viselkedésről, képességekről, korlátokról és más emberi jellemzőkről, amelyeket figyelembe kell venni az eszközök, a gépek, a rendszerek, a munkafeladat, a munkakör és a környezet tervezése során, mint a hatékony működés, valamint a biztonságos és kényelmes emberi használat (alkalmazás) feltételeit.”

Cushion Stat ESD elleni ipari szőnyeg

a len virág (Linum), a linóleum alapja

 

Az ergonómia alapvető szerepe a munkaviszonyok megfelelő kialakítása

Az ergonómia fő fókusza az emberi lény figyelembevételére irányul az ember alkotta olyan tárgyak, létesítmények és környezet tervezésében, melyet emberek „használnak” az élet különböző területén. Az ergonómia célkitűzése a mesterséges tárgyak, létesítmények és környezet tervezésében kétrétű: egyrészt annak a funkcionális hatékonyságnak a növelése, amellyel az emberek használják őket, másrészt bizonyos humán értékek (pl. egészség, biztonság és elégedettség) megőrzése vagy fejlesztése a folyamat során. Az utóbbi cél alapvető fontosságú a humán jólét  szempontjából. Az ergonómia központi megközelítése az emberek jellemzőire és viselkedésére vonatkozó releváns ismeretek következetes alkalmazása az emberek által használt tárgyak, létesítmények és környezet tervezésében.

 

Az ergonómia célja a munkakörnyezet kialakításánál az MSZ EN ISO 26800:2012 alapján

  • mind rövid, mind hosszú távon a célcsoport biztonságosan és hatékonyan végzi a munkafeladatokat
  • a munkavégzés hatékonyságának növelése, úgy hogy a dolgozó fiziológiai és pszichés „ráfordítása” megadott határértékek között maradjon.
  • a munkafolyamatok nem vezetnek rövid vagy hosszú távú károsodáshoz a célcsoport tagjaiban
  • a dolgozók elégedettségének növelése és közérzetének (munkahelyi komfortjának) javítása
  • a munkakörnyezetben végzett ergonómiai kutatások a dolgozó / felhasználó képességének és készségének fejlesztésére is használhatók

 

Mi az az MSZ EN ISO 26800:2012 referencia szabvány?

Ez a nemzetközi szabvány bemutatja az általános ergonómiai szemléletet, és konkretizálja az ergonómia alapelveit és fogalmait. Ezek a feladatok, munkakörök, termékek, szerszámok, eszközök, rendszerek, szervezetek, szolgáltatások, létesítmények és környezetek tervezésére és értékelésére alkalmazhatóak, annak érdekében, hogy ezeket összeegyeztethetővé tegye az emberek jellemzőivel, szükségleteivel és értékeivel, valamint képességeivel és korlátaival. A dokumentum megvásárolható az MSZT weboldalán.

 

Milyen problémákra jelentenek megoldást az ergonómiai fejlesztések?

 

Az álló munka rugalmatlan padlón megterhelő

Az ergonómiai burkolatok csökkentik a stresszt és növelik a termelékenységet. Rugalmas felületen többet mozog a láb, a csípő és a derék,  ami serkenti a véráramlást, ezáltal csökkenti a zsibbadást és a fájdalmakat. A mikromozgások által több vér és több oxigén jut az érintett területekre.

A csúszós burkolat különösen balesetveszélyes

Aspeciális munkaszőnyegek és padozatok elnyelik a törmelékeket vagy a folyadékokat és biztonságos alapot biztosítanak a munkavégzéshez. A szőnyeg vagy padozat alatt felgyülemlett folyadék vagy törmelék munkavégzés közben nem okoz balesete, utána könnyebben takarítható fel.

Az elektrosztatikus sokk (ESD) jelentős kárt okozhat

Az emberi mozgás indukálta elektromos töltés szétválasztódás meglehetősen veszélyes az érzékeny berendezések, vagy munkadarabok áramköreire. Az elektrosztatikus sokk okozta eszközkárosodás vagy káló kivédhető vezetőkéses, földelt ESD elleni burkolatokkal és kiegészítőkkel.

Az aljzat és a munkadarabok könnyen megsérülhetnek

Az eszközök, munkadarabok mellett fokozott figyelmet igényel az aljzat is, hiszen a nagy tömegű munkadarabok – főleg mozgatáskor – töréseket, felületi sérüléseket okozhatnak, amik balesetveszélyessé a felületüket. Az aljzatvédő burkolatok rugalmasságuk által védik a padlót a becsapódásoktól.

 

Ajánlott megoldásaink

 

Felületkezelés

A csúszós padló nem csak üzemi környezetben okoz problémát. A meglévő burkolatok kémiai vagy felületi kezeléssel gyorsan csúszásmentessé tehetők.

Csúszásmentesítő termékeink

Ergonómiai szőnyeg burkolatok

Az ergonómiai szőnyeg burkolatok vagy padozatok nagy mértékben növelik a munkahelyi biztonságot, komfortot és hosszútávon védik a beruházás sikerességét.

Ergonómiai munkaszőnyegeink

ESD elleni védelem

Az ESD elleni védelem a járóburkolatnál kezdődik: vezetőképes munkaszőnyegek és padozatok, PVC és linóleum burkolatok, munkapadok

Eszközvédelmi burkolataink
További ipari burkolatok és megoldások